Info over het schoolzwemmen.

Naar aanleiding van het brevetzwemmen voor het krokusverlof, en het eventueel wisselen van de ene groep naar een andere groep met de daaraan gekoppelde kleurverandering van badmuts zetten we alles nog eventjes op een rijtje.

In de eindtermen en het daaruit vloeiende leerplan staat over zwemmen dit :

De leerlingen kunnen op een aangepaste manier in verschillende milieus bewegen :

- in het water (zwemmen) :

- ongeremd en spelend bewegen in het water.

- zich drijvende houden in het water.

- minstens één zwemstijl beheersen.

m.a.w. : op het einde van de lagere school moet elk kind kunnen zwemmen.

In het schooljaar 1999 - 2000 werd er in het Scheldebad gestart met een nieuw zwemprogramma, dat samengesteld werd door de directie en het personeel van het Scheldebad en de leerkrachten die het zwemmen leiden en begeleiden.

Samengevat komt dit hier op neer:

- Groep "watergewenning", herkenbaar aan de blauwe muts, zover brengen dat ze zonder angst durven inspringen, het hoofd onder water houden en drijven in pijlvorm.

- Groep "leren zwemmen", herkenbaar aan de rode muts, aanleren van schoolslag, komen tot drijven op de rug en zich verder kunnen bewegen op de rug met benen schoolslag.

- Groep "veilig zwemmen", herkenbaar aan de groene muts. Deze groep werkt naar het "Diploma A" en daarnaast vangt deze groep ook aan met aan leren van nieuwe zwemstijlen (vooral de beenbeweging).

- Groep "uithoudingszwemmen", herkenbaar aan de zwarte muts. Buiten het werken aan de uithouding, de stijlverbetering en het verfijnen van de crawl en de rugcrawl worden hier ook enkele basistechnieken van het overlevings- en reddend zwemmen aangeleerd.

Tijdens het schooljaar zijn er twee perioden waarin de leerlingen een brevet kunnen zwemmen. Deze zijn gepland in de periode januari – februari en op het einde van het schooljaar. De verandering van muts (verhoging van groep) en de brevetten staan volledig los van elkaar, wat inhoudt dat een nieuw (hoger) brevet niet noodzakelijk recht geeft op een andere muts (groepsverhoging).

Voor suggestie’s of vragen rond het zwemmen, spreek ons eens aan.

De leerkrachten L.O