HOLLEBEEKSCHOLEN

VRIJE KLEUTERSCHOOL

HOLLEBEEK 2

VRIJE LAGERE SCHOOL

HOLLEBEEK 6

 

INFOBROCHURE

versie 1 september 2023

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave                                                          

 

 

Welkom                                                             

 

 1. Algemene info

 

 1. Info van de kleuterschool

 

 1. Info van de lagere school

 

 1. Inspraakorganen

 

 1. Klassen en personeel

 

 1. Woonboot

 

 1. Bijdragelijst

 

                                        

 

WELKOM

Beste ouders,

Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van je kind op onze school een beroep doet.

Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die je kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.

Wij hopen goed met je te kunnen samenwerken en willen je nu reeds danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt.

Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van je kinderen.

Wij hopen dan ook dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken ervan na te leven.

Als school willen we ons volledig inzetten voor je kind. Terecht verwacht je van ons degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Dag kleutertje,                                                          Dag leerling,

Hartelijk welkom!                                                     Hartelijk welkom!

                                                                                       

Mevr. Machiels Maaike                                             Mevr. De Vriendt Caroline          

Directie kleuterschool                                                Directie lagere school

Jullie zullen een leerrijke en fijne tijd beleven in onze school.

Alle juffen en meesters zullen hun uiterste best doen

en we rekenen er uiteraard ook op dat jij je steentje bijdraagt.

Indien je vragen of problemen hebt,

kan je steeds bij hen of de directie terecht.

1.ALGEMENE INFO

1.1. Contact met de school

 

Vrije Kleuterschool

Hollebeek 2

9140 Temse

Tel. 03 771 37 62

e-mail: directie.kleuter@hollebeekscholen.be

 

Vriie Lagere School

Hollebeek 6

9140 Temse

Tel.     03 711 32 53

e-mail: directie.lager@hollebeekscholen.be

website : www.hollebeekscholen.be

facebookpagina Vrije lagere school Hollebeek

Openingsuren

voormiddag: 8.30 tot 11.40 uur

namiddag:   13.05 tot 15.25 uur

Let op: woensdag tot 12.05 uur

 

1.2. Samenwerkingsopdracht kleuterschool – lagere school

 

Deze opdracht vloeit voort uit de mondelinge samenwerkingsopdracht die door het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Temse-Scheldekant en de GVLS, Hollebeek 6, en de GVKS, Hollebeek 2 werd vastgelegd.

De VZW Katholieke Scholen Temse-Scheldekant beslist tot samenwerking tussen de GVLS en de GVKS, Hollebeek 6 en 2 op volgende domeinen:

1. Opvoedingsproject:

Beide scholen hebben hetzelfde opvoedingsproject.

2. Schoolreglement:

Beide scholen volgen hetzelfde schoolreglement, uiteraard aangepast aan niveau kleuter- en lager onderwijs.

 

3.Inschrijvingsprocedure:

De inschrijvingsprocedure wordt uiteengezet in de betreffende tekst in het schoolreglement. Deze is bindend voor beide scholen.

Leerlingen die in de kleuterschool zijn ingeschreven volgens deze procedure, zijn automatisch ingeschreven voor de lagere school.

4. Inspraak:

Het schoolbestuur vraagt aan de wettelijke inspraakorganen om loyaal mee te werken aan deze samenwerkingsopdracht.

5. Didactische en pedagogische samenwerking:

Beide scholen zorgen ervoor dat er een zo ruim mogelijke verticale doorstroming is op alle didactische en pedagogische domeinen. Hiertoe zal er op directie- en leerkrachtenniveau regelmatig overlegd worden.

 

6. Directie:

Beslissingen op directieniveau worden in consensus genomen. Indien er geen consensus is, wordt dit aan het schoolbestuur voorgelegd. Na overleg volgt een bindende beslissing.

7. Accommodatie:

Er wordt een vlotte samenwerking verzekerd voor een gemeenschappelijk gebruik van de schoolaccommodatie.

8. Gemeenschappelijke projecten uitwerken:

 

Bi-korf:

De Bi-korf is een gezellige leeshut, geschonken door de ouderraad. Het wordt –in beurtrol- intensief gebruikt door alle klassen. Elke donderdag en vrijdag is het op de LS leesdag, waarbij de leerlingen er ook tijdens de speeltijd en de middagpauze terecht kunnen om vrij te lezen.

          …..

Week van de zachte weggebruiker:

Kinderen komen die week in mei met de fiets, de step, de rollerskates, het skateboard, per bus, … of te voet naar school. Er zijn extra lessen rond fietsbehendigheid en het gedrag als zachte weggebruiker in het verkeer.

         

 

 

 

Hulp leerlingen zesde leerjaar bij middagtoezicht in kleuterschool

 

De kinderen van het zesde leerjaar helpen tijdens de middag op de speelplaats van de kleuterschool.

 

9. Overgang kleuterschool – lagere school

Onze scholen proberen de grote stap van kleuterschool naar lagere school zo vlot mogelijk te laten verlopen. Gedurende het ganse schooljaar worden enkele klasdoorbrekende activiteiten georganiseerd. Zo maken onze kleuters kennis met de leerkrachten en de manier van werken in het eerste leerjaar. De leerlingen van het eerste leerjaar kunnen hun hartje nog eens ophalen in het kleuterklasje.

 

10. Een schoolfeest samen organiseren

Omdat we het belangrijk vinden ons als school te tonen organiseren we jaarlijks, in mei of juni, een onvergetelijk schoolfeest. Groot en klein kan zich in de namiddag amuseren op de springkastelen of bij het viskraam. We voorzien een BBQ op de middag en ’s avonds, er is een dessertenbuffet en een gezellige bar. Ondertussen kan er in de namiddag genoten worden van een optreden van de lagere school of de kleuterschool, dit wisselt af per jaar.

11. Acties: Wafelverkoop – Fondske …

 

Wafelverkoop:

In de loop van het eerste trimester (oktober-november) worden er wafels en speculaas verkocht. De opbrengst van deze verkoop wordt besteed om onze scholen te verfraaien en degelijk in te richten.

Concert@school:

In maart organiseren we tweejaarlijks een concert op school met optreden van een gelegenheidsschoolkoor.

Acties Fon(d)ske:

Verbouwplannen brengen grote kosten mee. Om deze op te vangen hebben de scholen een bouwfon(d)ske opgericht. Onze gezamenlijke acties zijn:

 • appeltjesverkoop op woensdag in september
 • halloweenfeest met pompoensoep
 • pannenkoekenfestijn bij lichtmis
 • drank- en hotdogkraam bij carnaval.

Acties voor ondersteuning bergklassen: verschillende acties georganiseerd door de leerlingen.

 

1.3. Leefregels

Onze scholen stellen beleefdheid en voornaam gedrag, een verzorgd uiterlijk en een frisse gezonde levensstijl erg op prijs.

Daarom:

 • Komen onze leerlingen in verzorgde en aangepaste kledij naar school. De school is geen plaats voor strandkledij. Jeugdigheid en persoonlijkheid vinden we beslist fijn, maar al te opvallende, extravagante en onverzorgde kapsels wensen wij niet op school. Ontblote schouders en blote buiken, ultra korte shorts of minirokjes, slippers … vinden wij niet gepast voor op school.
 • Dragen we een hoofddeksel, als mutsen, petten,… enkel op de speelplaats en niet in de klas;
 • Mag het uiterlijk geen middel zijn om zich te onderscheiden van medeleerlingen. Vanuit deze optiek zijn make-up, nagellak, haarverf, piercings, zichtbare tatoeages, neusparels, oorringen voor jongens niet geschikt voor op school.
 • Zetten we GSM-toestellen af of laten we ze beter thuis.
 • Laten we MP3-spelers, computerspelletjes, een tablet, speelgoed,smartwatch … eveneens thuis.
 • Vragen we om persoonlijk materiaal en kledij te naamtekenen.
 • Ga je respectvol om met de medeleerlingen. Pestgedrag wordt niet geduld.
 • Vragen wij een voorname houding in en buiten de school.
 • Spreken we Algemeen Nederlands met elkaar. Ongepaste taal wordt niet geduld.
 • Vragen we aan de ouders om niet te roken op de speelplaats of peukjes achter te laten aan de schoolpoort.
 • Komen honden niet mee op de speelplaats.

Bij eventuele discussie betreffende kledij en voorkomen ligt het laatste woord bij de directies. Zij bewaken immers de stijl en de sfeer die in onze scholen gewenst is.

Veel misverstanden kunnen vermeden worden als iedereen op de hoogte is van deze leefregels en deze naleeft.

1.4. Dranken

A. Kleuterschool

 

De kleuters brengen zelf een drinkbus mee. Wij willen een afvalarme school zijn. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen brikjes, blikjes of ander wegwerpverpakking mee te geven. Gelieve een herbruikbaar of een goed afsluitbare drinkbeker mee te geven. Frisdrank en andere bruisende dranken zijn NIET toegestaan. Meegebrachte brikjes worden ongeopend meegegeven naar huis.

Tijdens het middagverblijf in de kleuterschool wordt er gratis melk en plat water aangeboden, maar ze mogen ook hun eigen drankje meebrengen in een goed gesloten beker of flesje.

B. Lagere school

Tijdens het middagverblijf bestaat de mogelijkheid soep te drinken (maandelijks te bestellen van oktober t.e.m. mei).

Via bonnetjes (maandelijks te bestellen) kan men kiezen uit:

Melk                                

Plat water                                  

Fruitsap                                     

Dit is geen verplichting! Men kan zelf ook een eigen drankje meebrengen (geen blikjes of glazen flesjes).

Prijzen zie bijdragelijst.

 

 

1.5. Tijdschriften

 

Er worden tijdschriften en leesboekjes aangeboden waarop men zich volledig vrijblijvend kan abonneren:

Tijdschriften:

          Doremini                 1ste kleuters

          Doremix                  2de kleuters

          Doremi                   3de kleuters

          Zonnekind              1ste leerjaar

          Zonnekind              2de leerjaar

          Zonnestraal             2de graad

          Zonneland              3de graad

Nuttige leesboekjes :

         

          Leeskriebel                       3de + 4de leerjaar

Vlaamse filmpjes             5de + 6de leerjaar

          Mol en Beer                      1ste leerjaar

          Robbe en Bas                    2de leerjaar

 

Prijzen zie bijdragelijst

Onze leerlingen krijgen ook de gelegenheid boeken van de bibliotheek te lezen door het systeem van gratis ter beschikking gestelde “boekenkoffers”.

Verloren of beschadigde boeken dienen betaald te worden.

Dankzij een investering van de ouderraad kunnen de leerlingen van de LS ook gratis op de Bib-box van Bingel. Bingel is een online oefenplatform wat op school gebruikt wordt en waar de leerlingen thuis extra oefeningen en leesmateriaal kunnen vinden.

  

2. INFO VAN DE KLEUTERSCHOOL

2.1. Kindvriendelijk schoolreglement

 

 

Tik tak tok, tik tak tok.
Mama, papa, kijk eens op de klok.
Kom stap in de auto of op de fiets.
Te laat komen vind ik maar niets.
 
  Dank u wel en alsjeblief.
Ik ben beleefd en lief.
Ruzie vind ik niet fijn.
Ik wil met iedereen vriendje zijn!
De klas begint met een gebedje of een lied.
Het kaarsje vergeet ik niet.
Ben ik blij, bedroefd of heb ik spijt.
Jezus blijft mijn vriend voor altijd!
 
  Mijn boekentas en mijn jas.
Het speelgoed in de klas.
Ik help de juf, ik ruim op.
Zo wordt onze school tip top!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Enkele tips voor mama en papa

 

Breng me dagelijks en tijdig naar de klas. Ik kom er graag en telaatkomers storen de lesjes.

Onze jongste kleuters (°2020 + °2021) mogen ’s morgens in de klas gebracht worden. ’s Namiddags wacht de juf hen op, op de banken.

Wil mijn persoonlijk bezit: boekentas, brooddoos, drinkbeker, kledij van mijn naam voorzien. Zo heb ik de kans om al het verlorene terug te krijgen.

Wij zijn een milieuvriendelijke school en willen de afvalberg verminderen.

Daarom opteren wij voor: een koekendoos i.p.v. individuele verpakkingen, een beker met schroefdop, een hervulbaar plastieken flesje of handige drinkfles en geen brikjes, een brooddoos zonder aluminiumfolie.

Elke woensdag is het eet-gezond-dag. Het is de bedoeling dat de kinderen elke woensdag een stukje fruit of groenten meekrijgen van thuis dat in de klas wordt opgegeten. Hiermee willen wij fruit en groenten eten stimuleren. In sommige kleuterklassen eten de kleuters elke dag een stukje fruit en/of groenten.

Als ik per vergissing materiaal van de school of van een ander kleutertje mee naar huis breng, bezorgt mama of papa het wel terug.

Op school wordt niet gesnoept. Teveel zoet is slecht voor de tandjes.

Onze juf praat wel graag maar tijdens de klasuren moet zij lesjes geven. Als je ze nodig hebt, praat er dan mee vóór of nà de klastijd, of maak een afspraak.

Dank je wel mama en papa.

2.3. Jarige kleuters

Als je kleuter jarig is, is het feest in de klas. Je kleuter wordt dan gevierd. Maar wij houden het graag SOBER.

We durven vragen om een geschenkje voor de klas mee te brengen. We denken aan een leuk gezelschapsspel, een mooi voorleesboek, een stukje fruit … of gewoon een dikke zoen. De juf heeft zeker nog meer ideetjes.

Let op: dit is geen verplichting.

Individuele pakjes wensen wij NIET te verdelen. Gelieve deze dan ook niet mee te geven met uw jarige kleuter.

We denken dat op deze manier de verjaardag van je kleuter een onvergetelijke dag wordt.

2.4. Deconnectie KS

Het afgesproken communicatiekanaal staat in de infobrochure van de klas van uw kind.

Tijdens de schooluren

Directie

U kan steeds telefonisch via de vaste lijn of de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat U kan steeds telefonisch en via mail terecht op het secretariaat van de school.
leerkrachten

- Indien u de leerkracht een bericht zendt via het afgesproken communicatiekanaal, kan u een antwoord verwachten binnen de 48 uur.

- Indien nood aan een persoonlijk gesprek met de leerkracht kan dit enkel na afspraak.

 

 

Buiten de schooluren

Directie

Enkel bij hoogdringendheid kan u tot 18u telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan het bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten

Tot 19u

De leerkracht is bereikbaar via het afgesproken communicatiekanaal. In de mate van het mogelijke wordt uw bericht beantwoord binnen de 24 uur.

Na 19 uur

Uw bericht wordt beantwoord binnen de 48 uur via het afgesproken communicatiekanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend, schoolvakanties, feestdagen, vrije dagen

Directie

U kan telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Een oproep via de GSM wordt niet altijd onmiddellijk beantwoord. U kan een boodschap nalaten, deze wordt –indien nodig- ten laatste de eerstvolgende werkdag beantwoord.

Mails worden sporadisch gelezen en beantwoord of vanaf de eerstvolgende werkdag.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan ze bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten Uw bericht wordt beantwoord binnen 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag.

Wij vragen om uw boodschap op een beleefde en respectvolle manier over te brengen en hierbij duidelijk de naam en klas van uw kind vermelden.

Na overleg met de leerkrachten en/of de directie kan er tijdens de schooluren op school een gesprek plaatsvinden. Ook hierbij stellen wij een respectvolle en constructieve communicatie van alle partijen voorop.

2.5. Veiligheid boven alles

Mogen wij u, in het veiligheidsbelang van uw kind, vragen volgende richtlijnen na te leven :

 

 

 1. Algemene richtlijnen:

 

 • Tussen de parkeerplaats aan de kerk en het zebrapad voor de schooluitgang worden volgens het verkeersreglement geen geparkeerde wagens geduld.
 • Eens op de speelplaats is uw kind onder toezicht van de leerkrachten. De speelplaats is voor hen.
 • Kom steeds OP TIJD. Zo kan uw kind met de klasgenootjes naar de klas.
 • Houd de SCHOOLUITGANG en het VOETPAD AAN HET POORTJE vrij, voor een vlotte doorgang van de leerlingen.
 1. Het binnenbrengen van de kinderen:

 

 

Breng uw kind slechts tot aan het poortje. De leerkrachten vangen ze daar wel op. Gelieve enkel op de speelplaats te komen als u iets dringends aan de leerkracht moet melden. Vraag eerst toestemming aan de leerkracht met toezicht.

 

 1. Het afhalen van de kinderen:

 

Alle (groot)ouders die kinderen komen afhalen, worden vanaf het belsignaal op de speelplaats verwacht, maar … worden wel verzocht het “rondje” te lopen. Dit is een kort rondje –in tegenwijzerzin- rond de speelplaats. Deze maatregel is voor iedereen veilig, rustig en overzichtelijk.

De kleuters mogen de speelplaats enkel onder begeleiding verlaten.

In het belang van uw kind(eren) rekenen wij op uw vastberaden medewerking. Uw kind(eren) zal/zullen er u dankbaar voor zijn!

Onze kleuters worden steeds afgehaald door een volwassene of broer of zus ouder dan 12 jaar.

Wij vinden het onverantwoord om onze kleuters met een broer of zus van de lagere school mee naar huis te laten gaan.

3. INFO VAN DE LAGERE SCHOOL

 

Contactgegevens Vriie Lagere School

Hollebeek 6

9140 Temse

Tel.     03 711 32 53 - 0475 63 68 40

e-mail: directie.lager@hollebeekscholen.be

website: www.hollebeekscholen.be

zorgco: Christine Huyben – zorgco.bovenbouw@hollebeekscholen.be

         

 

3.1. Maandpuntjes

 

 1. Ik kan respect en warmte tonen en uiten in relaties.
 2. Ik kan samenwerken.
 3. Ik kan opkomen voor mezelf en mijn gevoelens gepast uiten.
 4. Ik kan omgaan met gevoelens en behoeften van mezelf en van anderen.
 5. Ik kan me inleven in anderen, in andere standpunten en in situaties.

Deze maandpuntjes worden actief besproken en verwerkt op klas- en schoolniveau. Een individuele evaluatie hiervan vindt u terug in het rapport dat uw kind krijgt op regelmatige tijdstippen (zie kalender).

3.2. Gedragscode

1.  Iedereen heeft een voornaam. Die gebruik ik dan ook!

2.  Wat ik zelf niet leuk vind, doe ik ook niet bij een ander kind.

3.  Ik ben heel voorzichtig met de spullen van iemand anders.

4.  Iemand uitlachen is niet fijn. Dat doe ik niet!

5.  Als je kwaad bent zeg je tegen de ander wat je niet leuk vindt zonder te slaan,      schoppen of schelden.

6.  Scheldwoorden passen niet in onze school!

7.  Ik luister naar wat andere kinderen mij vertellen.

8.  Iedereen mag met mij meespelen!

9.  Als iemand mij pest, vertel ik het aan de juf of meester.

10.Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen.

     Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten.

3.3. Onze waarden – Waar staan wij als school voor?

Elk kind is uniek, met eigen specifieke talenten en beperkingen. Als schoolteam willen wij vanuit onze christelijke overtuiging daar sterk rekening mee houden. Bij elk kind gaan we op zoek naar talenten die het leer- en leefgebeuren kunnen ondersteunen of versterken. Het uniek zijn van elk kind houdt ook in dat we bewust differentiëren in beide richtingen waarbij de lat hoog gelegd wordt. We blijven geloven in de groeikansen van elk kind en zorgen voor voldoende succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen groeit en het positief zelfbeeld steeds verder ontwikkelt. Hiervoor werken we op maat met bewuste ZORG en met -indien nodig- aangepaste trajecten. Deze trajecten worden vooraf besproken met CLB, ouders, leerling en school. We evalueren dan ook breed kijkend alle aspecten van elke unieke leerling.

Wij willen een open school zijn die zich ontwikkelt tot een gemeenschap waar een hartelijk klimaat heerst, waar iedereen zich welkom mag voelen.

Op onze school werken we met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, CLB) nauw en in overleg samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen lerend verder brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

We zijn een groep enthousiaste collega’s die het beste in elk kind proberen naar boven te halen door rekening te houden met ieders talenten en aandacht te hebben voor het welbevinden van iedereen op school.

We hechten veel belang aan goede omgangsvormen binnen en buiten de schoolmuren en zijn trots te merken dat onze leerlingen dit effectief uitdragen.

Als teamleden geven we het goede voorbeeld en streven ernaar een liefdevolle, professionele gemeenschap te vormen waar de leden elkaar aanvaarden, aanmoedigen en bevestigen, waar we geloven in ieders mogelijkheden en groeikracht en waar we door samenwerking en verbondenheid gekenmerkt worden.

Onze school, ons team is bereid te zeggen: ‘Ik zal er zijn voor jou’, elke dag opnieuw. We willen als team tonen dat we de kinderen graag zien, dat we met hen begaan zijn. Hiervoor proberen we op een open, warme en hartelijke manier te communiceren … Elk verhaal wordt met aandacht beluisterd en dat leren we ook aan onze kinderen. We leren hen ook om verdraagzaam met elkaar om te gaan en letten op het waarderend feedback geven. Er is plaats en tijd in onze organisatie om met elk kind te spreken en samen naar een oplossing te zoeken voor eventuele problemen. Dit kan tijdens kindgesprekken, op vraag van het kind zelf of naar aanleiding van een bezorgdheid van ouders en/of leerkrachten.

 

Kinderen krijgen gelegenheid om in alle veiligheid hun kleine en grote zorgen te delen met een leerkracht, hun vrienden, de directie, … daarvoor is er o.a. in elke klas een brievenbus aanwezig en hangt er een aan de deur van de leraarskamer.

‘Ik wil er zijn voor jou’ is geen holle slogan op onze school, kinderen en collega’s kunnen op de teamleden rekenen in goede en in kwade dagen.

Achter de Bi-korf is een rustig hoekje gemaakt met banken, een ideaal plekje voor een bezinning of een groepsgesprek met de klas, met een groep kinderen of zelfs om zich eventjes in alle rust terug te trekken. Op die plaats staat onze herdenkingsboom waaraan we geboorte- en overlijdenskaartjes kunnen hangen. Ook de tuinbanken op de grote speelplaats en de banken op de kleine speelplaats zijn ideale plaatsen voor een gesprek of een gezamenlijk moment. In de zorgklas van juf An is een hoek ingericht met materiaal om de kinderen te helpen om te gaan met verdriet. Er zijn ook steeds collega’s ter beschikking om kinderen te begeleiden in hun rouwverwerking en hen te steunen in hun welbevinden.

Op onze school is er een vertrouwenspersoon met een luisterend oor voor alle collega’s.

We doen regelmatig activiteiten met de hele school en proberen dit zoveel mogelijk samen te beleven. Regelmatige jaarthema-momenten, vieringen in de kerk, kerstfeest, carnaval, pannenkoekenfestijn, kerstmarkt, schoolfeest, de Halloweensoep, het concert@school, alle klas- en leerjaardoorbrekende activiteiten … het zorgt er allemaal voor dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ook op een andere manier leren kennen en draagt bij aan het fijne familiegevoel op school.

Het kinderparlement is een gewaardeerde samenwerking tussen het schoolteam en de leerlingen. Hier kunnen zij acties voorstellen, vragen stellen, bezorgdheden uiten en samen werken aan een nog fijnere school.

Ook de vele contactmomenten tussen leerkrachten onderling, met de kinderen en met de ouders zorgen ervoor dat er een grote samenhorigheid heerst.

Binnen het team is er een zeer goede samenhang wat zorgt voor een fijne werksfeer. Collega’s steunen elkaar in goede en kwade dagen en werken intens samen. De drinks, de teambuildingsactiviteiten, het personeelsfeest bij nieuwjaar, de babbelmomenten voor en na school en tijdens de pauzes, … zorgen voor een enorme samenhang die we als team ook naar de buitenwereld uitstralen.

 

 

Leren samenleven en opvoeden tot zelfstandigheid zijn 2 belangrijke aandachtspunten in de brede opvoeding die wij onze leerlingen willen geven.

Daarvoor hebben wij op school ook een aantal acties en activiteiten op touw gezet zoals het kinderparlement, de week van de lieve vriendjes, het helpen tijdens de middagpauze bij de kleuters en jongste leerjaren, het onderhouden van (de moestuin in) de poelzone, de vele klasdoorbrekende activiteiten, de gedragscode en gedragskaarten, de maandpuntjes, het Pest-Actie-Plan, de brievenbussen in de klassen, de rustige zone, de jaarthema’s, de integratie van socio-emotionele vorming in onze lessen en activiteiten, het rapport,…

Wij hechten grote waarde aan het respecteren van elk individu en aan beleefde omgangsvormen, dit loopt als een rode draad door het schoolleven.

 

 

Om het niveau van ons onderwijs hoog genoeg te houden, bekijken wij ons lesgeven en onze aanpak regelmatig met een kritische blik. Wij deinzen er niet voor terug om vernieuwend te werken en dit dan ook te evalueren en bij te sturen,

Leerkrachten maken deel uit van praktische en pedagogische werkgroepen die elk hun specifieke taak hebben en ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs zowel op pedagogisch als op didactisch vlak hoog blijft.

De informatie uit de gevolgde nascholingen wordt op de PV aan elkaar meegedeeld en -als dit van toepassing is- worden materialen en samenvattingen daarover verspreid onder de collega’s met de bedoeling dit ook toe te passen.

Wij zorgen voor een vlotte informatie-uitwisseling over onze leerlingen door o.m. wekelijkse zorg-overlegmomenten en op het einde van het schooljaar overgangsgesprekken te organiseren .

Het team is zeer flexibel in het hanteren van uurroosters en regelingen van rijen en bewakingen; onverwachte gebeurtenissen worden met de glimlach en in overleg opgevangen.

In onze school leren we naar Jezus’ voorbeeld te leven, dit houdt in dat we bewust kiezen voor het volgen van een aantal waarden: optimisme, collegialiteit, openheid, liefde, hartelijkheid, vriendschap, plezier, respect, vertrouwen, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, luisterbereidheid, eerlijkheid, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid, waardering, … maar we zijn ook een school met een open blik naar andere levensvisies en levenshoudingen. De leerkrachten geven daarbij de richting aan als voorlevers van het Christelijk geloof door dit alles in het samenleven van elke dag waar te maken. Wij beleven ons geloof ook door Bijbelverhalen, rituelen, vieringen, dagelijkse gebeden, samen naar de kerk te gaan, de Bijbel in de klas, …

Om onze leerlingen op de voet te volgen gebruiken we verschillende evaluatie-, observatie- en rapporteringsvormen. Het accent daarbij ligt op het breed evalueren en rapporteren d.w.z. dat we veel verder kijken dan enkel de kennis die vergaard wordt. Het sociale, het muzische, het welbevinden, het motorische, goede omgangsvormen zijn voor ons minstens even belangrijk als de leerprestaties en worden ook zo behandeld.

Om te zorgen dat problemen snel gesignaleerd, gemeld en aangepakt worden zijn er wekelijkse overlegmomenten: zorgoverleg, zorgteamvergadering, leerjaar-overleg. Daarnaast werken we o.a. met een digitaal KVS, is er de maandelijkse PV, houden we op het einde van elk schooljaar overgangsgesprekken, … .

 

Kinderen kunnen zich op onze school ten volle ontplooien op alle vlakken. In onze school prikkelen we de kinderen op verschillende muzische domeinen in wekelijkse activiteiten van beeld, drama, beweging, muzisch taalgebruik, muziek en media.

Daarnaast vinden wij ook sport zeer belangrijk en maken we graag en veel gebruik van onze grote sportzaal, het voetbalveld, de beide speelplaatsen en de speeltuin. Verplaatsingen doen wij in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk te voet of met de fiets.

Als MOS-school zijn we trots op onze groene vlag en dragen zorg voor de natuur en het milieu. Op school zijn de kinderen verantwoordelijk voor het sorteren van afval, papier en karton, voor het onderhoud van de poel, groentetuin en voor het proper houden van de speelplaatsen. Wij hebben veel groen op school en houden dit bewust zo omdat dit niet enkel gezond is, maar ook een zekere rust uitstraalt.

3.4. Straffen en belonen op onze school

«Er bestaat wel degelijk een verantwoorde vorm van straffen die, in combinatie met de aanmoediging van goed gedrag, noodzakelijk kan zijn om probleemgedrag te doorbreken. Wat vaak wordt vergeten in probleemsituaties: lachen. Humor is een geneesmiddel. Ook in de opvoeding.»

(Peter Adriaenssens)

 

ONZE VISIE

 

Grenzen stellen

Opvoeden is eisen stellen, praten, aanmoedigen, straffen, voordoen, lachen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen. Leerkrachten scheppen daarvoor een pedagogisch klimaat. Ze geven richtlijnen en ruimte, ze bepalen (samen met hun leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Kinderen hebben grenzen nodig. Die waarborgen veiligheid, ontwikkeling en respect en heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is. Regels roepen niet noodzakelijk de behoefte op om ze te overtreden, wel om af te spreken. Dat hoort nu eenmaal bij léren.

Straffen en beloningen helpen leerlingen zich aan te passen aan regels en afspraken.

Opvoeden … geen machine

Opvoeden is meer dan een mechanisch proces: ongewenst gedrag bestraffen, gewenst gedrag belonen en zo je doelstellingen bereiken. Het is een complexe relatie tussen opvoeder en leerling, gebaseerd op oprechtheid, respect en verantwoordelijkheid. Binnen zo’n relatie moet je straffen en belonen bekijken.

Ze stellen de leerling mede-verantwoordelijk voor zijn gedrag. 

Straffen

Binnen hun opvoedende taak is het de opdracht van leerkrachten om grenzen duidelijk te maken en ze consequent te bewaken. Leerlingen zúllen die grenzen overschrijden. Dat gebeurt om de eenvoudige reden dat niet àlle grenzen duidelijk kunnen (en moeten) zijn, omdat niet alle grenzen even aangenaam zijn en omdat leerlingen nu eenmaal leerlingen zijn.

Met straf probeert de leerkracht de leerling aan te zetten om zijn gedrag te veranderen, aan te passen aan de normen en regels die aanvaard zijn.

Belonen

Belonen is positief reageren op positief gedrag. Het is opmerken dat het goed gaat, dat er geen fouten worden gemaakt.

Leerkrachten stoppen veel energie in opvoeden, en hebben ook oog voor wat goed gaat. Wie werkt vanuit een positieve opstelling tegenover de leerlingen, krijgt respect en bevordert het werkklimaat in de klas.

Op school proberen de leerkrachten probleemgedrag te doorbreken door te straffen in combinatie met aanmoediging van goed gedrag.

Positief gedrag wordt versterkt en nog meer aangemoedigd door te belonen.

 

Zowel voor straffen als voor belonen bestaan er afspraken op klas- en schoolniveau … kort overzicht volgt hieronder; voor meer informatie zie verder in het SWP.

 

1. Klasniveau

Een leerkracht is binnen zijn eigen klas vrij om belonings- en strafsystemen uit te proberen en toe te passen zo lang deze systemen overeenkomen met enkele richtlijnen die voor het volledige team gelden .

Elke leerkracht bepaalt (liefst in samenspraak met de leerlingen) en in overeenstemming met de schoolvisie een deel klasafspraken. Belonen kan individueel maar kan ook in groep gebeuren … er is een grote variatie aan mogelijkheden. Een straf wordt steeds individueel afgewogen, ook al kan eenzelfde straf voor meerdere leerlingen met hetzelfde ‘vergrijp’ gelden.

De klasafspraken worden gemaakt op volgende vlakken:

à  gedragsregels

à  leer- en werkhouding

à  belonen

à  straffen

De leerlingen zijn op de hoogte van deze klasafspraken; eventueel via een soort van contract, een afsprakenblad, pictogrammen, … ook een eventueel vervangende leerkracht moet deze klasafspraken snel en duidelijk terugvinden.

Deze afspraken worden ook aan de ouders meegedeeld via het infoboekje en bij de start van het schooljaar en bij (ouder-)contactmomenten.

 

2. Schoolniveau

Ook op schoolniveau bestaan er afspraken i.v.m. belonen en straffen naast enkele preventieve maatregelen.

Preventieve maatregelen

Goede afspraken maken goede vrienden, daarom zijn er ook op schoolniveau heldere afspraken gemaakt die gekend zijn door iedereen en ook duidelijk zichtbaar zijn. Deze afspraken vinden de ouders ook op de schoolwebsite en in het schoolreglement.

à  Maandpuntjes

à  Gedragsregels (vooral voor op de speelplaats)

à  De STOP-symbooltjes

à  Ons Pestactieplan

Belonen

 

à  Extra speeltijd voor een klas, leerjaar, de hele school, …

Dit kan ‘gegeven’ worden door de leerkrachten in onderling overleg, door de directie, door een werkgroep, …

à  De schoolpluimkaart met bijhorende pluim

Deze wordt (ook) door de directeur geschreven en gegeven.

Dit kan op aangeven van de klasleerkracht gebeuren en voor zeer verschillende redenen; maar ook een andere leerkracht of MTZ’ er bijvoorbeeld kan kinderen om een beloning sturen.

à  Voor extra flink gedrag bestaan er ook de geschenkjesdoos en de letterkoekjeszak bij de directeur.

Straffen

Op school leren wij de kinderen ook gedragsregels aan, maar naast veel positieve

feedback is een terechtwijzing/straf soms wel eens nodig.

We hanteren daarbij volgende richtlijnen:

          - schenk weinig aandacht aan kleine misdragingen (aandacht werkt

             stimulerend)

          - Straf op een rustige manier

- Straf enkel na een duidelijke en eerlijke waarschuwing

- Straf onmiddellijk

- Begin met een kleine straf

- Laat geen buitenstaanders ‘meegenieten’

- een uitbrander geven kan, maar enkel over het gedrag … NIET over

                  de persoon

- een taakstraf kan ook; in verhouding tot de ‘overtreding’

- NOOIT fysieke straffen, vernederingen, spotten, …

Meest gebruikte straffen bij speelplaatsincidenten:

 

à  TIME-OUT    * 5 minuten tegen de muur

* Op de Time-Out-Stoel

* Op de nadenkzetel

* Bij de directeur

à  KAART ( gele of rode) : bij ernstige of herhaaldelijke misstappen

(zie afzonderlijke info) te ondertekenen door

de ouders.

stap 1 = verwittiging op gele kaart

stap 2 = gele kaart met sancties

stap 3 = rode kaart ( vanaf de 2de gele kaart) met zware sanctie

 

Zeer uitzonderlijke maatregelen: ( zie schoolreglement)

à  preventieve schorsing

à  tijdelijke of definitieve uitsluiting

 

3.5. Rijvorming

 

Na schooltijd worden de leerlingen door de leerkrachten in rijen begeleid:

Alle lagere schoolkinderen verlaten de school onder begeleiding, zowel ’s middags als ’s namiddags, via één van de volgende acht rijen :

Via poortje lagere school – Hollebeek 6 (schoolpoort 1)

Rij 1: Rij over het zebrapad tot aan de hoek van de Hollebeekstraat en de

Koning Boudewijnlaan.

Rij 2: Rij tot aan het poortje van de lagere school.

Via poort parochiaal centrum (schoolpoort 2)

Rij 3: Rij richting Krijgsbaan + oversteken aan de verkeerslichten

Rij 4: Fietsenrij (de leerlingen wachten in rij aan de fietsenstalling). Daarna gaan

        ze met de fiets aan de hand tot aan de Prinsenlaan.

Rij 5: Rij voor kinderen die broers of zussen in de kleuterschool vergezellen.

       (via verbinding lagere school-kleuterschool).

Rij 6: Rij voor de woonboot.

Rij 7: kinderen die afgehaald worden, via hekje achter container.

Via het voetbalveld

 

     Rij 8: Fietsenrij op het voetbalveld voor kinderen die richting Hollebeek vertrekken.

Alle kleuters (+ de kinderen van rij 5 hierboven) verlaten de school via de poort van de kleuterschool.

Met het oog op veiligheid, ordelijkheid en overzichtelijkheid mogen de kinderen die afgehaald worden, slechts hun rij verlaten buiten de schoolpoorten.

 

3.6. Veiligheid van onze leerlingen

 

Mogen wij de ouders verzoeken volgende richtlijnen strikt na te leven met het oog op de veiligheid:

Geen kinderen uit de rijen halen:

 

Het is de leerlingen niet toegelaten de school en de rijen vroegtijdig te verlaten!

De leerkrachten wachten tot de rijen volledig zijn en geven pas dan teken om te vertrekken.                          

De fietsen niet op voorhand uit de rekken te halen:

 

Wie per fiets naar school komt moet zich strikt houden aan de geldende afspraken: in de rij wachten, fiets nemen als de leerkracht daartoe teken geeft en met de fiets aan de hand de school verlaten in de fietsersrij.

Het verdient aanbeveling de auto niet te dicht in de onmiddellijke omgeving van de scholen te parkeren en met uw kind af te spreken waar u het opwacht. Zo wordt een al te lange file vermeden en kunnen de fietsende kinderen gemakkelijker en vooral veiliger naar huis fietsen.

Om een en ander zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen alle leerkrachten steeds tijdig de lessen beëindigen zodat alle kinderen zo vlug mogelijk klaarstaan in de rij waarmee ze de school zullen verlaten.

In de schoolomgeving wordt van de ouders-autobestuurders enige zelfdiscipline verwacht inzake parkeren, snelheid, hoffelijkheid zodat de verkeersveiligheid maximaal wordt bevorderd voor onze kinderen en alle voetgangers.

Het ouderraad steunt deze maatregelen ter bevordering van de veiligheid.

3.7. Schoolgerief

De school zorgt voor het nodige materiaal om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken. Uiteraard mag de leerling nog eigen materiaal gebruiken.

Bij beschadiging of verlies van het meegegeven schoolgerief of van schoolmeubilair zal een vergoeding aangerekend worden.

Gelieve te zorgen voor een degelijke en stevige boekentas. Indien u opteert voor een rugzak, zorg dan liefst voor een specifiek model om boeken in te stoppen.

Vergeet niet OM ALLES te naamtekenen, ook kledij en koekendozen!

 

 

 

                   

 

3.8. Lichamelijke opvoeding

De leerlingen gaan wekelijks zwemmen (de verplaatsing gebeurt daarbij te voet),

en turnen.

De school neemt eveneens deel aan diverse sportmanifestaties (scholenveldloop, swimmathon, handbal, netbal, enz.) die ingericht worden door de sportdienst van Temse of door het SVS (=Stichting Vlaamse Schoolsport).

Wat de lessen lichamelijke opvoeding betreft, is er een verplichte uniforme kledij.

Truitje en turnzakje (prijzen zie bijdragelijst) moeten op school aangekocht worden.

Stevige sportschoenen (geschikt voor binnen) en donkere short (boven de knieën en billen bedekt) zijn zelf aan te schaffen.

Wie niet in orde is met dit kledingvoorschrift zal via een brief een waarschuwing ontvangen en bij een tweede verwittiging zal men verplicht worden van een short aan te kopen via de school. Gelieve alles te naamtekenen.

Voor het zwemmen dragen de jongens een aansluitende zwembroek of aansluitende zwemshort; de meisjes een aansluitend badpak dat (onder-)armen en (onder-)benen bloot laat. Wie niet deelneemt aan de les brengt daarvoor een briefje van de ouder(s) mee. Bij langere periode is een doktersattest nodig.

Om praktische en veiligheidsredenen vragen wij om loshangend haar voor de turn- en sportactiviteiten samen te binden. De turnleerkracht kan beslissen over de noodzaak ervan en zo nodig het haar verplicht (laten) samenbinden.

Nota i.v.m. dragen van sieraden tijdens de turnles:

Daar het dragen van sieraden met scherpe uitsteeksels kwetsuren kunnen veroorzaken bij de leerling zelf en bij anderen, is het dragen ervan verboden.

Wat verstaan wij hieronder :       uurwerken

                                                 metalen armbanden

                                                 lange oorbellen en lange halskettingen

                                                 ringen met scherpe uitsteeksels

3.9. Huiswerkbeleid

Onze schooleigen visie op huiswerk

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren leren bijvoorbeeld. Huiswerk slaat de brug tussen school en gezin. Ouders zien waarmee hun kind bezig is. De leraar van zijn kant krijgt zicht op de thuissituatie van leerlingen.

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met huiswerk willen bereiken, beperken we ons niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.

Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Op die manier groeit er een plichtsbewustzijn bij onze leerlingen.

En verder …

In het document over ‘huiswerkbeleid’, te vinden op onze website, vindt u meer informatie over:

          - het gevraagde engagement van de leerlingen

          - het gevraagde engagement van de ouders

          - het engagement van de leerkracht en van de school

          - mogelijke differentiatie

          - het gebruikte stappenplan

3.10. Evaluatiebeleid

Evalueren is het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat leerlingen kennen, kunnen en zijn. Op basis van deze gegevens gaat het team na in hoeverre en op welke manier de evolutie verloopt met oog op de vooropgestelde doelen of in hoeverre deze doelen bereikt zijn. We kennen daar een waardeoordeel aan toe, meestal in de vorm van een quotering. Vervolgens nemen we een beslissing (volgende stap in het leerproces, eindbeslissing …); over dit alles wordt regelmatig en open gerapporteerd en gecommuniceerd met alle betrokken partijen.

In het document ‘Evaluatiebeleid’, te vinden op onze website, vindt u meer informatie over:

          - waarom we evalueren

          - wat we evalueren

          - hoe we evalueren

          - wanneer we evalueren

          - wie we betrekken bij de evaluatie

          - hoe we omgaan met de resultaten

3.11. Leerlingbegeleiding

In het Katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Het is ook onze schoolvisie dat wij vanuit een christelijk gedragen levenshouding met een groot hart, veel hoop en hoge professionaliteit willen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs op school waarbij het welbevinden van elkeen belangrijk is.

Vanuit deze oogpunten is het dan ook vanzelfsprekend dat wij zorgen voor een kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Deze begeleiding zit in het DNA van onze aanpak en onze schoolcultuur en is ook terug te vinden in de ‘waarden’ waar wij als school voor staan. Het bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Vanuit onze schoolvisie, onze waarden, het schoolwerkplan, onze continuüm van zorg, ons GOK/SES-beleid, …, werken wij bewust en geïntegreerd aan de begeleidingsdomeinen zoals ze decretaal bepaald werden:

                    - de onderwijsloopbaanbegeleiding,

- het leren en studeren,

- het psychisch en sociaal functioneren,

- de preventieve gezondheidszorg.

Het schoolteam biedt een gedragen en geïntegreerde brede basiszorg op vlak van deze 4 begeleidingsdomeinen en zorgt voor extra zorg en ondersteuning voor de leerlingen voor wie dit niet volstaat. Dit steeds met een grote professionaliteit, doelgerichtheid en transparantie waarbij het belang van de leerling steeds voorop gesteld wordt.

Naast de schoolinterne aanpak en visie is het voor ons ook erg belangrijk dat er een goede samenwerking is met onze externe partners: het VCLB, de DPB, GOplus² als ondersteuningsnetwerk, andere scholen van het BuBao, logopedisten, kinesisten, psychologen, …. en uiteraard ook met de ouders.

3.12. Wat bij ziekte of ongeval

Wanneer je thuis merkt dat je kind ziek is …

           

Hou je hem/haar thuis. Je verwittigt de school en/of de leerkracht zo snel mogelijk

          van de afwezigheid. De school is telefonisch of via mail te bereiken. De gegevens

          vindt u vooraan deze infobrochure.

Wanneer je kind terug genezen is en naar school komt, geeft u het afwezigheidsattest

          mee. Dit is:

- een ingevuld document dat u in de agenda vindt (telt voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen en voor max. 4 keer per schooljaar)

          of:

- een afwezigheidsattest van de arts. (na 4 ziektebriefjes ingevuld door de ouders, moet altijd een doktersattest voorzien worden)

         De juf of meester zorgt voor verdere afspraken in verband met het inhalen van

          lessen, toetsen, …

Wanneer je kind op school ziek wordt of een ongelukje heeft

            - Gaan de EHBO-verantwoordelijken uw kind verzorgen en de situatie beoordelen

          - Wordt u gecontacteerd om uw kind zo snel als mogelijk te komen halen

          - Indien wij u niet kunnen bereiken, contacteren we de ander noodnummers die u

             opgaf bij de inschrijving of die in de agenda genoteerd werden.

- In afwachting van uw komst wordt uw kind door ons verzorgd en -als dat nodig

is- op ‘het ziekenbedje’ te rusten gelegd.

          - Bij een ongelukje worden documenten voor de verzekering meegegeven, deze

             brengt u later terug binnen op het secretariaat, zij handelen dat verder af.

          Omwille van de aansprakelijkheid en van de verzekering geven wij op school géén

medicatie aan de kinderen en zijn wij ook niet gerechtigd uw kind op eigen wijze te vervoeren naar het ziekenhuis of de arts. Indien nodig worden hiervoor de

          hulpdiensten gecontacteerd.

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13. Deconnectie LS

 

 

Tijdens de schooluren

Directie

U kan steeds telefonisch via de vaste lijn of de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat U kan steeds telefonisch en via mail terecht op het secretariaat van de school.
leerkrachten

- De basiscommunicatie gaat via de schoolagenda van uw kind.

- Indien u de leerkracht een bericht zendt via het afgesproken communicatiekanaal, kan u een antwoord verwachten binnen de 48 uur.

- Indien nood aan een persoonlijk gesprek met de leerkracht kan dit enkel na afspraak.

 

 

Buiten de schooluren

Directie

U kan tot 19 uur steeds telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan het bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten

Tot 19 uur

De leerkracht is bereikbaar via het afgesproken communicatiekanaal. In de mate van het mogelijke wordt uw bericht beantwoord binnen de 24 uur.

Na 19 uur

Uw bericht wordt beantwoord binnen de 48 uur via het afgesproken communicatiekanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend, schoolvakanties, feestdagen, vrije dagen (data te vinden via de kalender)

Directie

U kan telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Een oproep via de GSM wordt niet altijd onmiddellijk beantwoord. U kan een boodschap nalaten, deze wordt –indien nodig- ten laatste de eerstvolgende werkdag beantwoord.

Mails worden sporadisch gelezen en beantwoord of vanaf de eerstvolgende werkdag.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan ze bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten Uw bericht wordt beantwoord binnen 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag.

 

 

Bij zeer uitzonderlijke, dringende zaken:  

 

De directie is bereikbaar via de GSM, een oproep wordt echter niet altijd onmiddellijk beantwoord. Laat een boodschap achter en indien nodig wordt u binnen de 24 uur gecontacteerd.

Wij vragen om uw boodschap op een beleefde en respectvolle manier over te brengen en hierbij duidelijk de naam en klas van uw kind vermelden.

Na overleg met de leerkrachten en/of de directie kan er tijdens de schooluren op school een gesprek plaatsvinden. Ook hierbij stellen wij een respectvolle en constructieve communicatie van alle partijen voorop.

4. INSPRAAKORGANEN

4.1. Samenstelling schoolbestuur

De vrije kleuterschool en de vrije lagere school behoren tot de

VZW Katholieke Scholen Temse – Scheldekant.

De gemandateerde en andere beheerders vormen samen het schoolbestuur en nemen beslissingen in de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer.

Voorzitter:                        dhr. Bruno Machiels

Wat de Hollebeekscholen betreft, zijn er twee gemandateerde beheerders vanuit het schoolbestuur aangesteld.

Het schoolmanagement berust bij de directies:

Kleuterschool:                   Mevr. Maaike Machiels

Lagere school:                   mevr. Caroline De Vriendt

Er wordt samengewerkt in een directieteam om de eenheid van de twee scholen inzake gemeenschappelijke werking te garanderen.

4.2. Samenstelling schoolraad

VOORZITTER:   Declerck Marleen                 

SECRETARIS:   Rooman Martine                 

 

LEDEN:

 1. Namens het personeel:

 

Audenaert Patrick; Rooman Martine; Monique De Munck; Christine Peirsman, Tineke De Lamper, Lieve Verlee

                   

 1. Namens de ouders:

 

Meyvis Marijke; Sablon Ines                   

         

 1. Namens de lokale gemeenschap:

 

Declerck Marleen; De Rycke Christine; Bauwelinck Bert; Truyman Lieve

 1. adviseurs:

 

De Vriendt Caroline;Machiels Maaike                

         

4.3. Samenstelling comité preventie en bescherming

 

Voorzitter :                                 Caroline De Vriendt

Preventie-adviseur:                     Ingrid Neels

secretaris :                                 Caroline Verhelle/Ingrid Neels

Permanente adviseurs :                Stephanie De Gendt,Caroline Verhelle, Ann Van Vossole,

Laura Raes, Lizzy Smet, Patrick Audenaert,       

Sarah Van Opstal, Catherine Deschamps, Nele Stuer,         

Valérie Van Vaerenbergh

4.4. Samenstelling dagelijks bestuur ouderraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

         

-        Gino Van Moer

-        Annelies Horré

-        Mieke Colman

-        Jimmy Van Gaever

-        Ines Sablon

-        Elke De Smedt

5. KLASSEN EN PERSONEEL

5.1. Klassen en personeel in de kleuterschool

Directie: Mevr. Maaike Machiels

1KA       juf Tineke De Lamper (4/5) en juf Tineke Schelfhout (1/5)

1KB       juf Emmy De Dijcker (4/5) en juf Karin Meyfroidt (1/5)

1KC       juf Ingrid Verhulst (3/5) en juf Jente De Dycker (2/5)

1KD        juf Kimberly Poppe (4/5) en juf Jente De Dycker (1/5)

1KE        juf Géraldine Van Gool (vanaf nieuwjaar)

2KA       juf Els De Smet (1/2) en juf Lizzy Smet (1/2)

2KB       juf Evy De Clercq (4/5) en juf Jente De Dycker (1/5)

2KC       juf Liesbet Vercauteren

3KA       juf Judith Van Goethem

3KB       juf Monique De Munck

3KC       juf Christine Peirsman (4/5)en juf Hilde D’hollander (1/5)

Bewegingsopvoeding:

Juf Karin Meyfroidt

Juf Tine Van Buyten

ICT/Zorgleerkracht/ambulante leerkracht:

Juf Patricia Andries (zorgco)

Juf Tineke Schelfhout (zorgco)

Juf Ann Van Acker

Juf Lizzy Smet

Juf Jente De Dycker

Juf Hilde D’hollander

Juf Géraldine Van Gool (tot nieuwjaar)

Aanvangsbegeleiding KSTS

Juf Ingrid Verhulst

Juf Lizzy Smet

Kinderverzorgsters:

Mevr. Caroline Mariman

Mevr. Carla Gosselin

Secretariaatsmedewerkers:

Mevr. Sophie De Gendt

Middagtoezichters:


Mevr. Brigitte Belpaire

Mevr. Yasmine Van Strijdonck

Mevr. Els De Rijcke

Mevr. Céleste Sproloquio

Mevr. Belinda Dobbelaere

Mevr. Magda De Block

Dhr. Kobi Mathew Owusu

Mevr. Nersin Osdemir

Mevr. Houria Barajraji

Mevr. Hafida El Yaghmouri

Mevr. Nathalie Van den Durpe

Mevr. An Tritsmans

Mevr. Hasret Ozen


 

Onderhoud:

Dhr. Paul Van Buyten

Mevr. Fadila Kasrioui

Mevr. Sylvie Moreira

5.2. Klassen en personeel in de lagere school

Directie Mevr. Caroline De Vriendt

1A:     Juf Mieke Lobelle                                                      

1B:     Juf Martine Rooman                                                  

1C:     Juf Lieve Verlee                                                        

          Juf Iris Renard

                                                                    

2A:     Juf Annik Milliau                                                       

2B:     Meester Jo Mossu                                                     

2C:     Juf Eefje Verheyen                                                    

3A:     Juf Evelien Peeters                                                             

3B:     Juf Caroline Temmerman                                          

3C:     Juf Nikita De Ben                                                                                             

4A:     Meester Michiel De Clercq                                         

4B:     Juf Shana Calle                                                                            

4C:     Juf Emmy Goossens                                                  

                                                

5A:     Meester Joris Gijselinck

          Juf Isabel Van Ransbeeck                                

5B:     Meester Patrick Audenaert                                                             

Juf Eline Labelle                                                       

5C:     Juf Ann Van Royen                                                   

6A:     Juf Kim Liessens

          Juf An Meersman                                  

6B:     Meester Christoph De Decker                                     

6C:     Juf Ellen De Pauw                                                                                                      

 

Zorgteam: Christine Huyben, An Meersman, Grace Van Avermaet, Chantal Clemer, Eline De Prycker, Karin Goossens, Eline Labelle, Iris Renard, Isabel Van Ransbeeck en Brent Van Nieuwenhove

 

Turnleerkrachten                                                               

Juf Tine Van Buyten                                                 

Meester Jeroen Verheyen                                

ICT, veiligheid en preventie

Meester Patrick Audenaert                                        

 

BPT

Meester Patrick Audenaert                                          

 

Zorgcoördinatie                                                                                                

Juf Christine Huyben                             

 

Mentor scholengemeenschap

Meester Joris Gijselinck

 

Preventie scholengemeenschap

Mevr.Ingrid Neels                                                                         

Secretariaatsmedewerkers:

Mevr. Marleen Neels                                                 

Mevr. Ingrid Neels                                                                                          

Mevr. Sophie De Gendt

         

Middagtoezicht (vrijwilligers) en onderhoud

                                                         

Mevr. Zohra Ayaou

Mevr. Jaouilia Adhar

Dhr. Danny De Pauw

Mevr. Rita De Bondt

Mevr. Anita Van Bogaert

Mevr. Elsy Vermeulen

Mevr. Carine De Schrijver

Mevr. Rita Van Wiele

Mevr. Bea Bryssinck

Dhr. André Meersman

Mevr. Virginie Dedain

Mevr. Vera De Souter

Mevr. Ellen De Munter

Mevr. Linda Van Geyte

Mevr. Marleen Stroobandt

Dhr. Jos Ceulemans

Mevr. Amy Meersman

6. BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De WOONBOOT

Sinds 1 april organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang in Temse.

Samen met de gemeente zet FERM in op:

 • Een aanbod voor kleuters en lagere schoolkinderen op maat
 • Opvang en activiteiten nabij de school
 • Meer pedagogische omkadering voor personeel en kinderen
 • Een klantvriendelijk inschrijfsysteem

Wil je je zoon of dochter inschrijven?
Contacteer verantwoordelijke Jeroen via bko.temse@samenferm.be 

of 03 361 90 40.  

7. BIJDRAGELIJST

Kleuterschool:        maximum € 55/jaar/kind

 

Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school EEN BIJDRAGE mag vragen:

Schoolreis                                          maximum        € 25

Film- en toneel (2 x per jaar)             per voorst.      €   6

Occasionele activiteit(en)                  per keer          € 15

 

Activiteiten, diensten of materialen die de school VRIJBLIJVEND aanbiedt:

 

Middagverblijf:

- middagverblijf                                  per dag           €   1

 

Abonnementen:

- Doremini (peuters - K1)                   per jaar           €   42

- Doremix (K2)                                   per jaar           €   42

- Doremi (K3)                                     per jaar           €   42

           

Diverse:

- Kerst/ Paas/ vakantieboek               per stuk           €   10

- Vakantieoefenboek                          per stuk           €   10

- Nieuwjaarsbrieven                           per stuk           €   0,75  

 

 

LAGERE SCHOOL: maximum € 105/jaar/lln

                              maximum € 520/lln over 6 jaar

 

Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school EEN BIJDRAGE mag vragen:

 

Meerdaagse activiteiten (behoort niet tot de scherpe maximumfactuur)

Bergklassen                                                               € 520

           

Sportactiviteiten:

Sportdag                                            ongeveer         15    

Turn t-shirt met schoollogo                                        €   6

Turnzakje met schoollogo                                         €   6

Turnpantoffels (zie schoolreglement) zijn zelf aan te schaffen

Badmuts                                                                    €   2

Zwemlessen (1 jaar gratis tijdens lagere schoolloopbaan) 

per beurt                                                                    €   1,75

maximum 32 beurten

Sportklassen                                      per dag           €   6

1ste leerjaar 1 dag, 2de leerjaar 1,5 dag

3de leerjaar 2,5 dagen per schooljaar

            4de, 5de leerjaar 1 dag

Culturele activiteiten:

film                                                     maximum        €   3

toneel                                                 per voorst.      €   6

tentoonstelling                                    maximum        €   5

andere                                                maximum        € 12      

Andere activiteiten:

Leeruitstap                                         maximum        € 15

Schoolreis                                          maximum        € 25

           

Activiteiten, diensten of materialen die de school VRIJBLIJVEND aanbiedt:

Middagverblijf:

- middagverblijf                                  per dag           €   1

- drankbonnetje                                                         €   0,50

(plat water, melk, appelsap, appelsiensap)

- soep (oktober- mei)                                                 €   1,00

Abonnementen:

- Averbode (Zonnekind e.a)               per jaar           € 47

- Averbode Vlaamse Filmpjes           per jaar           € 47

- Averbode Leeskriebel                      per jaar           € 47

- De krant van Mol en Beer              per jaar           € 18

- Robbe en Bas                                  per jaar           € 47

  

Diverse:

- Kerst/ Paas/ vakantieboek               per stuk           €   10

- Vakantiekalender/pakket                 per stuk           €   15

- Nieuwjaarsbrieven                           per stuk           €   0,75