7. inspraakorganen

7.1. Samenstelling schoolbestuur

De vrije kleuterschool en de vrije lagere school behoren tot de

VZW Katholieke Scholen Temse – Scheldekant.

De gemandateerde en andere beheerders vormen samen het schoolbestuur en nemen beslissingen in de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer.

Voorzitter:                       dhr. Guido Spildooren

Ondervoorzitter:                Z.E.H. deken Julien Schreyen

Penningmeester:               dhr. Noël Reyniers

Wat de Hollebeekscholen betreft, zijn er twee gemandateerde beheerders vanuit het schoolbestuur aangesteld.

Het schoolmanagement berust bij de directies:

Kleuterschool:                   mevr. Bea Van Britsom

                                      Mevr. Ann De Cock

Lagere school:                  mevr. Caroline De Vriendt

Er wordt samengewerkt in een directieteam om de eenheid van de twee scholen inzake gemeenschappelijke werking te garanderen.  

 

 

7.2. Samenstelling schoolraad

VOORZITTER:

Declerck Marleen

SECRETARIS:

Rooman Martine

LEDEN:

  1. Namens het personeel:

Audenaert Patrick

Poppe Kimberley

Rooman Martine  

Smet Lizzy 

Van de waart Marion

De Dijcker Emmy 

  1. Namens de ouders:

Meyvis Marijke

Truyman Lieve

Peelman Nathalie  

  1. Namens de lokale gemeenschap:

Declerck Marleen 

De Rycke Christine

Bauwelinck Bert  

  1. adviseurs:

De Vriendt Caroline   Bevrijdingstraat 9              9140 Temse            0475 63 68 40

Van Britsom Bea      Cl. De Landtsheerlaan 24    9140 Temse            03 771 57 63

De Cock Ann           Gentstraat 93                   9140 Temse            03 711 21 70

 

     

7.3. Samenstelling comité preventie en bescherming

Voorzitter :                               Guido Spildooren  

Afgevaardigden directie:              Erik Verhelst 

Preventie-adviseur:                    Ingrid Neels 

secretaris :                               Caroline Verhelle/ Ingrid Neels

Permanente adviseurs :               Sarah Van Opstal, Stephanie De Gendt, Ann Van Vossole/ Leen Schoenaerts, Patrick Audenaert, Tine Van Buyten, Nele Stuer, Ellen De Vijlder.

7.4. Samenstelling dagelijks bestuur ouderraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

  • Voorzitter Davy De Rijbel
  • Ondervoorzitter Nathalie Peelman
  • Secretaris Katrien Quasten
  • Penningmeester Joeri Lyssens
  • Coördinatie info & vorming Annelies Horré
  • Coördinatie sociale activiteiten Joeri Lyssens

       

 

Katrien Quasten