Leerlingenraad – ‘Het kinderparlement’

De verkozenen van de leerlingenraad 2023-2024

 kinderparlement20232024.jpg

Victor (4A), Noor (4B), Nona (4C), Arne (5A) Soraya en Hélène (5B), Isabelle (5C), vice voorzitters: Madeleine en Gitte (6A), Fiel en Bas (6B), voorzitter: Tibe (6C)

De verkozenen van de leerlingenraad 2022-2023

b_815_417_16777215_00_images_images_kinderparlement_2022-2023.jpg

Renée en Maud (6A), Sander en Aaliyah (6B), Zandro (6C), Anse en Tibe (5A), Madeleine en Gitte (5B), Cédric (5C), Soraya (4A), Arne (4B) en Alex (4C)
 

De verkozenen van de leerlingenraad 2021-2022

b_825_588_16777215_00_images_images_kinderparlementHollebeek2021-2022.jpg

Julien (6B ) als vice president, Yarco (6C) als president, Renée (5A),
Fiel (4C), Tibe (4B), Julie en Gitte (6A), Aaliyah (5C), Gitte (4A) en Finn (5B)

De verkozenen van de leerlingenraad 2020-2021

kinderparlement2020-2021.jpg

De verkozenen van de leerlingenraad 2019-2020

kinderparlementHollebeek201920.jpg

Oscar De Vos (4A), Ella Comté (4B), Nathan Waroquier (4C), Syrine Khali (5A), Virginie Verhelst (5B), Lewis Van Overloop (5C), Kobe Maes (6A), Anouk Van Berghen (6B), Louise Vermeire (6B), Toon Keymeulen (6C), Shannon Van de Vel (6C), 

De verkozenen van de leerlingenraad 2018-2019

 b_853_654_16777215_00_images_images_kinderparlement2018.JPG

Verkozenen: Nils Van de Gender (president en lid kinderraad van de gemeente), Sterre Herwege (lid kinderraad), Charlotte De Neve, Wout Van de Gender, Finn Stoop, Toon Keymeulen (vice president en lid kinderraad), Rabia Handedan, Syrine Khali, Lewis Van Overloop, Noor Catthoor, Virginie Verhelst

 

De verkozenen van de leerlingenraad 2017-2018

b_842_567_16777215_00_images_images_kinderparlement2017-18.JPG

Samenstelling: Warre Heirweg (president en lid van de kinderraad), Nisa, Delphine (vicepresident en lid van de kinderraad), Ana Tzarina,

Charlotte, Sterre, Nils (lid van de kinderraad), Kobe, Rabia en Toon. (De kinderraad is samengesteld met lln. van alle scholen van de gemeente)

De verkozenen van de leerlingenraad.2016-2017

Silas, Warre, Rayan, Douae, Delphine, Charlotte en Elllen, Gilles, Phara, Ilaria

De verkozenen van de leerlingenraad.2015-2016

 Samenstelling: Melissa 5C, Manou 4C, Warre 4A, Senne 6C (president), Jelle 6A, Silas 5B, Benjamin 5A, Douae 5C (vice-president), Maxim 4B, Mathieu 6B 

Leerlingenraad 2014-15

 Samenstelling: Ellen 4A,Stef 4B, Silas 4C, Stan 5A, Arnaud 5B, Jonas 5C, Thibault 6A (president), Dieter 6B, Arthur 6C, Britt 6C (vice president)

 

Ook al was het aantal van 10% van de 11-12 jarigen die spontaan om een leerlingenraad vragen niet aanwezig op onze school, toch besloten wij om een ‘Kinderparlement’ op te richten vanaf september 2014

Kinderen klaar maken om voluit te kunnen participeren in de wereld van morgen is één van de belangrijkste onderwijsopdrachten en vanuit onze visie daarop vonden wij als schoolteam dat een leerlingenraad/kinderparlement op onze school thuis hoort… een school is meer dan enkel een ‘leerplaats’; er wordt ook samen GELEEFD.

 

Doel :

De bedoeling is dat op deze manier de inspraak van de leerlingen in het beleid verhoogt en dat ook de genomen beslissingen breed gedragen worden. We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school.

Leerlingen leren daardoor: meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar elkaars mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Ze leren m.a.w. om problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen te verzamelen, naar voor te brengen en samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken.

Wie behoort tot de leerlingenraad?

In deze raad zetelen:

1 verkozen leerling uit elke klas ( 4, 5 en 6); dus 9 leerlingen

Mevrouw Directeur

Een beurtrol van leerkrachten.

Werking van de leerlingenraad.

Verkiezingen

Tijdens de maand september stellen per klas de lln die dat wensen zich kandidaat, met goedkeuring van hun ouders. Een verkiezingscampagne door de kandidaten is toegestaan (affiches maken voor op speelplaats en in de klassen, zichzelf voorstellen op de speelplaats, …)

Tijdens de verkiezingen ( laatste week van september) wordt uit elke klas 1 leerling verkozen die gedurende het ganse schooljaar zal zetelen in de leerlingenraad.

De kiesplicht geldt voor elke leerling uit het 4de , 5de  en 6de leerjaar.

De kandidaten worden per leerjaar op een stembrief geplaatst.

De verkiezing gebeurt in de klas, tijdens de lesuren en is geheim.

Elke leerling brengt 2 stemmen uit.

De leerkracht houdt toezicht op het correcte verloop en maakt de resultaten over aan de directeur; deze komt de resultaten meedelen in de klassen.

De leerling met de meeste stemmen uit elke klas zetelt in de leerlingenraad.

Uit de verkozen leerlingen wordt de leerling met de meeste stemmen aangeduid als voorzitter en de tweede wordt aangeduid als secretaris. Bij gelijk aantal stemmen wordt er binnen de leerlingenraad nogmaals gestemd.

Wanneer vergaderen?

Op regelmatige tijdstippen (max. 5 x per schooljaar) komen we ’s middags samen met het kinderparlement.

De secretaris nodigt de leerlingen uit na afspraak en overleg met de directeur.

Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat.

Nadien lichten de lln. de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas en wordt ook het verslag uitgehangen in elke klas en in de leraarskamer.

Een verslag van elke vergadering (gemaakt door de secretaris, aangevuld door de voorzitter indien nodig) verschijnt ook op de website en in de Schoolbabbel.

Wat doen we op deze vergadering?

àBespreken van de agendapunten. Deze worden ook door de medeleerlingen aangebracht. In elke klas staat daartoe een ideeënbus.

àSamen een aantal zaken uitwerken en realiseren bijv. i.v.m. milieu, speeltijden, orde en netheid, dikke truiendag, schoolfeest, de poel, de groentetuin, verkeer en veiligheid, …

àProblemen die zich op school voordoen bespreken en oplossingen zoeken.

Ook vanuit de leerkrachten/directie kunnen er puntjes op de agenda gezet worden die dan met de leerlingen besproken worden.

 

Nils Van de Gender