Deconnectie: schoolreglement- infobrochure

Het afgesproken communicatiekanaal staat in de infobrochure en in de schoolagenda.

Tijdens de schooluren

Directie

U kan steeds telefonisch via de vaste lijn of de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat U kan steeds telefonisch en via mail terecht op het secretariaat van de school.
leerkrachten

- De basiscommunicatie gaat via de schoolagenda van uw kind.

- Indien u de leerkracht een bericht zendt via het afgesproken communicatiekanaal, kan u een antwoord verwachten binnen de 48 uur.

- Indien nood aan een persoonlijk gesprek met de leerkracht kan dit enkel na afspraak.

Buiten de schooluren

Directie

U kan tot 19 uur steeds telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Mails worden uiterlijk binnen de 48 uur beantwoord.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan het bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten

Tot 19 uur

De leerkracht is bereikbaar via het afgesproken communicatiekanaal. In de mate van het mogelijke wordt uw bericht beantwoord binnen de 24 uur.

Na 19 uur

Uw bericht wordt beantwoord binnen de 48 uur via het afgesproken communicatiekanaal.

Weekend, schoolvakanties, feestdagen, vrije dagen (data te vinden via de kalender)

Directie

U kan telefonisch via de GSM en via mail terecht bij de directie.

Een oproep via de GSM wordt niet altijd onmiddellijk beantwoord. U kan een boodschap nalaten, deze wordt –indien nodig- ten laatste de eerstvolgende werkdag beantwoord.

Mails worden sporadisch gelezen en beantwoord of vanaf de eerstvolgende werkdag.

secretariaat Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar. U kan ze bereiken via mail. Deze wordt binnen de 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag beantwoord.
leerkrachten Uw bericht wordt beantwoord binnen 48 uur, vanaf de eerstvolgende werkdag.

Bij zeer uitzonderlijke, dringende zaken:  

De directie is bereikbaar via de GSM, een oproep wordt echter niet altijd onmiddellijk beantwoord. Laat een boodschap achter en indien nodig wordt u binnen de 24 uur gecontacteerd.

Wij vragen om uw boodschap op een beleefde en respectvolle manier over te brengen en hierbij duidelijk de naam en klas van uw kind vermelden.

Na overleg met de leerkrachten en/of de directie kan er tijdens de schooluren op school een gesprek plaatsvinden. Ook hierbij stellen wij een respectvolle en constructieve communicatie van alle partijen voorop.