Klik hier voor de foto's

https://photos.app.goo.gl/hHDbREnEbDyciqTh9

 Paasgroetjes met uitdagingen (hieronder nog een filmpje over de paaseitjes)

Pasen op de Hollebeekscholen.

Voel je blij, voel je vrij... en dans met mij 
Een positieve boodschap ... omdat genieten nog mag èn moet ... en omdat we iedereen hiermee graag een hart onder de riem willen steken.
Veel groetjes van deze Hollebekertjes aan alle andere Hollebekertjes, aan de juffen en meesters en speciaal aan iedereen die nu geen bezoek mag of kan krijgen. Dans je mee ?

 Hieronder de filmpjes van carnaval per leerjaar door mevr. Ingrid . Voor de foto's zie de fotopagina

Het eerste leerjaar

Het tweede leerjaar

Het derde leerjaar

Het vierde leerjaar

Het vijfde leerjaar

Het zesde leerjaar


Temse, 6 mei 2020
Aan de ouders van het derde, vierde en vijfde leerjaar

Beste ouders,

Eerst en vooral: een heel dikke dank u wel voor de inspanningen van de voorbije weken! Wij beseffen zeer goed dat het niet evident geweest is om thuis te zitten, te werken en ook nog eens uw kind bij de schooltaken te begeleiden. Onze bewondering heeft u zonder twijfel: u deed het dan ook al prima! Wij weten dat er grote bezorgdheid is over ‘het niveau’ van de kinderen, maar daarvoor zijn wij er: het is ons talent en onze taak om uw kind(eren) het beste onderwijs te geven en dit zelfs ‘op maat’ te doen. Deze hele situatie is een grote uitdaging die wij vol enthousiasme en professionaliteit aanpakken en wij willen u dan ook geruststellen: het komt allemaal ooit wel goed!

Zoals u waarschijnlijk ook al hoorde in de media: voor uw zoon of dochter starten de lessen jammer genoeg nog niet terug. Zo lang deze situatie duurt krijgen zij werkbundels van hun leerkracht die zij moeten maken … hoe moeilijk en vervelend dat ook is . Hun klasleerkracht is de volgende weken ‘plusleerkracht’ van een 1ste, 2de of 6de leerjaar, maar zal hiernaast ook nog tijd vrijmaken om uw zoon of dochter te voorzien van opdrachten, vragen te beantwoorden, …, enkel: dat zal na de schooluren moeten gebeuren want je kan immers niet op 2 plaatsen tegelijk zijn.

Voor de kinderen wiens ouders uit huis moeten gaan werken (of toestemming kregen van de directie) is er VOORLOPIG net als vorige weken noodopvang voorzien. Voorlopig gaat deze opvang nog door op school. Als daar een wijziging in komt laten wij u dat zo snel als mogelijk weten, dit hangt af van het overleg tussen de ministers en de beslissing van het schoolbestuur later deze week.

Gezien de meeste bedrijven aan de opstart beginnen en ook de winkels binnenkort openen, verwachten wij ook een groter aantal kinderen in de opvang op school. Daar is ruimte en personeel voor gezocht, ook de praktische afspraken staan op punt, mogen wij u wel vragen om het GOOGLE-formulier daarvoor wekelijks in te vullen? Zo kunnen wij nog aanpassingen doen mocht dit nodig zijn.

Deze opvang zal ook anders dan tot nu toe verlopen doordat er nu veel meer leerlingen op school zullen zijn en door alle veiligheidsmaatregelen en voorzorgen die wij daarvoor nemen. Wij geven hier –onder voorbehoud van wijzigingen door hogere instanties- enkele belangrijke richtlijnen, maar is goed dat u uw kind hierop al voorbereidt: 


 Afzetten en ophalen DOOR SLECHTS 1 VOLWASSENE De kinderen van ‘de opvang’ hebben een aparte ingang: zij verzamelen achter de dranghekkens op de parking. Enkel langs deze weg komen zij de school binnen en gaan zij de school ook weer buiten. Zij stallen hun fiets in de fietsenstalling en gaan dan onmiddellijk naar de parking. De juffen en meesters die hen begeleiden die dag vangen ze daar ook op.

 Gesplitste groepen Voor elk leerjaar is een afzonderlijke ‘opvangroep’ gemaakt die hun vaste leerkracht en vast lokaal hebben. Groep 3de ljr = Juf Eline in lokaal van 5A Groep 4de ljr = Juf Ann in lokaal van 5B Groep 5de / 6de ljr = Meester Patrick en juf Christine in lokaal van 5B

 Speeltijden Tijdens de speeltijden spelen de kinderen in gescheiden speeltijden op het voetbalveld en op de afgesloten parking, zo is er nog meer ruimte en kan het handen wassen nog beter (en rustiger) verlopen. Er wordt geen melk of water meer voorzien: graag een drinkbus meegeven met water als uw kind graag iets zou drinken.

 Afstand houden en handen wassen We doen elke keer na de speeltijden, en ook als tussendoortje, de corona-molentjeoefening (zie facebookpagina van de school). Hierdoor leren de kinderen op een veilige afstand van elkaar te staan en te bewegen. Uiteraard mogen kinderen nog samen spelen … dit is ook nodig voor hun sociale ontwikkeling en welbevinden en wordt door de experten als noodzakelijk beschouwd. Na de speeltijden, voor en na het eten, na de bewegingsmomenten, … zullen de kinderen hun handen moeten wassen MET ZEEP. Wij rekenen op uw hulp om hen dit correct aan te leren

 In de klas In de klassen zitten de kinderen op een vaste plaats met voldoende afstand tussen hen. Als de afstand niet verzekerd kan worden, draagt de leerkracht een mondmasker of gezichtsschild, deze werden gekocht door de school. De kinderen moeten dit NIET dragen. De banken, klinken, lichtknoppen, kasten, … worden 2maal daags ontsmet en de klassen, gangen, toiletten, … worden dagelijks zeer goed gepoetst. Alle ramen en deuren blijven de hele dag open staan wat wil zeggen dat het soms wel kil kan zijn: kleed uw kind warm genoeg op frissere dagen.

 Materiaal We geven geen materiaal door aan iemand anders. Wil er op letten dat uw zoon of dochter AL het schoolmateriaal bij heeft vanaf de eerste dag? Dank je wel. 

 Middagpauze Aan alle ouders die in de mogelijkheid zijn vragen wij om uw kind tijdens de middag naar huis te halen om te eten. Dit vermindert de druk op de middagtoezichters. De middagpauze verloopt ook in afgescheiden groepen met een vaste toezichtster op de speelplaats en per groep. Er wordt GEEN soep meer aangeboden. Wie met een bonnetje een drankje wil ‘kopen’ kan dat nog steeds. Uiteraard is een drinkbus met plat water of een eigen gezond en niet bruisend drankje ook nog steeds toegestaan.

 Zieke kinderen Als uw zoon/dochter op school ziek wordt, verwittigen wij u en vragen wij u hen zo snel als mogelijk te komen halen.

Beste ouders, wij beseffen zeer goed dat dit een hele boterham was/is … maar samen geraken we er wel door! Als je nog vragen hebt, contacteer dan zonder aarzelen de directie of leerkracht. Deze richtlijnen blijven gelden zo lang er geen ander signaal vanuit de overheid of het schoolbestuur komt. In dat geval krijgt u zo snel als mogelijk een update.

Alvast hartelijk dank voor de samenwerking!

Vriendelijke groeten, Directie en leerkrachten VLS Hollebeek

 

Betreft : maatregelen coronavirus – Vrije Lagere School Hollebeek

Beste ouder(s),

Een van de maatregelen die de regering nam op het coronavirus te bestrijden is het schrappen van de lessen.

Dit wil voor uw kind(eren) zeggen: - onze school blijft open, wie geen opvang heeft thuis kan ook de volgende weken op school in zijn/haar klas terecht.

- de toetsen en huiswerken tot aan de paasvakantie vallen weg.

- het is geen vakantie-modus: dat wil zeggen de leerlingen krijgen zinvolle taken te doen die ook niet vrijblijvend zijn: herhalingsleerstof, inoefenleerstof, zelfstandige taken, ... daarvoor worden bundeltjes gemaakt  de bundeltjes worden vandaag meegegeven en kunnen op school ook opgehaald worden voor wie wel thuis kan blijven.  er komen ook taken via Bingel.  hou ook je mailbox in het oog voor bijkomende informatie van de leerkrachten.

- het gewone schoolleven kan zijn gang blijven gaan:  de schooluren blijven dezelfde, ook de rijen en speeltijden.  tijdens de middag kunnen de boterhammen nog opgegeten worden op school.  de soep- en drankbestelling van maart blijft doorlopen in april, wie dit gewijzigd wil zien geeft een signaal aan de school.  de activiteiten binnen de school gaan gewoon door.

- alle activiteiten buiten de schoolmuren gaan NIET door

- van zodra er meer info is over de Woonboot bezorgen we u die ook.

Dank voor uw medewerking ! Vriendelijke groeten, directie en team VLS Hollebeek